fbpx

Какво заплащане да очаквам по време на стажа?

Какво заплащане да очаквам по време на стажа?

Целта на стажантската програма е най-вече да даде възможност на участниците да получат допълнителни знания и опит в желаната от тях област. Не е прието участниците по тази програма да очакват високо месечно възнаграждение, тъй като най-важният бонус на програмата е фактът, че стажът дава възможност за по-добра и перспективна професионална реализация.
– Участниците на опция SelfArranged ITP ще получават такова парично възнаграждение по време на стажа си, каквото самите те са договорили с компанията, в която ще стажуват.
– Участниците на опция CHI Arranged PAID ITP следва да очакват месечно възнаграждение от около 1200$/месец.
– Участниците на опция Hospitality Management PAID ITP следва да очакват месечно възнаграждение според конкретното предложение за стаж /обикновено между $6 и $10/час
*** Възнаграждението по време на стажантската програма зависи от конкретната приемаща компания, както и от качествата и квалификациите на участника.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави