fbpx

Платен стаж в САЩ

Платен стаж в САЩ

Програмата за платен стаж в САЩ – ITP (Internship Training Program) е предназначена за участници, които желаят да придобият практически опит по специалността, която изучават в университета или в която искат да получат професионална реализиция.
Стажантската програма е с максимална продължителност 18 месеца и дава възможност на участниците да усъвършенстват английския си език, да придобият незаменим международен опит и да създадат безценни контакти.
Участниците по тази програма нямат легално право да работят допълнително при друг работодател, както и да сменят работодателя си.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави