fbpx

Процедура за кандидатстване

Процедура за кандидатстване

I. Self-Arranged ITP
1. Кандидатите попълват регистрационна форма в офис на IBC и си запазват дата за тест и интервю /на кандидатите, притежаващи сертификат за владеене на английски език се провежда само интервю/.
2. Одобрените участници заплащат депозит за участие и предоставят на IBC следните документи:
– Подписано предложение за стаж (тренировъчен план) от американска компания. Предложението трябва да е попълнено на специална бланка, която можете да изтеглите тук: DS 7002 Training Plan Form;
– Попълнен и подписан от американската компания договор за сътрудничество със CHI/предоставя се предварително от IBC/;
– Попълнен апликационен формуляр /предоставя се предварително от IBC/;
– Сертификат за владеене на английски език /ако притежавате такъв/;
Мотивационно писмо на английски език /Cover Letter/, описващо причините за желанието ви да участвате в програмата, както и предишен опит, свързан с образованието ви;
CV/Resume на английски език;
2 Препоръки на английски език от работодател и/или преподавател;
2 снимки паспортен формат;
– Копие от международен паспорт;
Академична справка или диплома, посочваща всички изучавани предмети към момента на кандидатстване /с превод на английски език/;
– Ако кандидатът е завършил преди повече от 1 година, трябва да предостави доказателство, че има минимум 1 година практически опит в областта;
– Ако кандидатът не е завършил специалността, по която иска да стажува, трябва да предостави доказателство, че има минимум 5 години практически опит в областта;
3. IBC изпраща пакета с документи до CHI и очаква тяхното одобрение и потвърждение на тренировъчния план.
4. CHI обработва документите и изпраща потвърждение.
5. Участникът заплаща остатъка от програмната такса и такса SEVIS, след което CHI издава формуляр DS-2019.
6.  Кандидатът получава потвърждение от IBC, че формуляр DS-2019 е изпратен от CHI и подготвя пакет документи за кандидатстване за виза.
7. IBC заедно с кандидата насрочва дата и час за визово интервю, на което кандидатът се явява лично в Американското консулство.
8. След издаване на виза от типа J-1, участникът организира с помощта на IBC пътуването си.

II. CHI Arranged PAID ITP и Hospitality Management PAID ITP
1. Кандидатите попълват регистрационна форма в офис на IBC и си запазват дата за тест и интервю /на кандидатите, притежаващи сертификат за владеене на английски език, се провежда само интервю/.
2. Одобрените участници предоставят мотивационно писмо /Cover Letter/ и CV/Resume на английски език.
3. IBC прави запитване към CHI (Американската организация-спонсор на програмата) и проверява дали сте подходящ/а за участие в програмата.
4. След като получите потвърждение, заплащате депозит за участие и предоставяте на IBC следните документи:
– Попълнен апликационен формуляр /предоставя се предварително от IBC/;
– Сертификат за владеене на английски език /ако притежавате такъв/;
2 Препоръки на английски език от работодател и/или преподавател;
3 снимки паспортен формат;
2 снимки в работна обстановка;
– Копие от международен паспорт;
Академична справка или диплома, посочваща всички изучавани предмети към момента на кандидатстване /с превод на английски език/;
– Ако кандидатът е завършил преди повече от 1 година, трябва да предостави доказателство, че има минимум 1 година практически опит в областта;
– Ако кандидатът не е завършил специалността, по която иска да стажува, трябва да предостави доказателство, че има минимум 5 години практически опит в областта;
– Всякакви сертификати и уверения, доказващи квалификацията на участника.
5. IBC изпраща пакета с документи до CHI.
6. Процедурата по търсене на подходяща стажантска позиция от CHI отнема от 2 до 6 месеца /около 2-4 месеца за Hospitality Management ITP/. Възможно е преди това да бъде организирано интервю между кандидата и приемащата компания.
7. Участникът заплаща остатъка от програмната такса и CHI издава формуляр DS-2019.
8.  Кандидатът получава потвърждение от IBC, че формуляр DS-2019 е изпратен от CHI и подготвя пакет документи за кандидатстване за виза.
9. IBC заедно с кандидата насрочва дата и час за визово интервю, на което кандидатът се явява лично в Американското консулство.
10. След издаване на виза от типа J-1, участникът организира с помощта на IBC пътуването си.

Начална дата за записвания: програмата е целогодишна

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави