fbpx

Работа във ферми

Работа във ферми

Програмата за Сезонни Селскостопански Работници /ПССР/ дава възможност на участниците да работят във ферми във Великобритания, да се запознаят с бита и културата на страната, да подобрят нивото си на владеене на английски език.
Програмата се администрира от HOPS Labor Solutions (HOPS). HOPS е част на Националната федерация на клубовете на младите фермери (Англия и Уелс), и се намира в седалището на Клубовете на младите фермери в Стонелей Парк.
Участниците могат да бъдат временно наети от фермер или селскостопански производител в Обединеното кралство Великобритания. Програмата е целогодишна.
Средният период
на работа, предлаган на участниците, е 22-24 седмици. Понякога се планира наемане на кандидатите на 2 работни места последователно.


За да участвате в програмата трябва:
– Да сте на възраст 18 навършени години към датата на пристигане във Великобритания.
– Да сте в добро психическо и физическо здраве.
– Да имате готовност да останете във Великобритания за периода на работа във фермата.
– Фермите предпочитат кандидати с някакъв опит в селското стопанство.
– Гражданин на държава от ЕС.
– Всички кандидати трябва да имат активен email адрес, който трябва да посочат в заявлението за кандидатстване.
По принцип, от сезонните работници за бригада във ферма не се изискват специални умения, опит или квалификации.


Фермите, наемащи участници по ПССР, трябва да отговарят на определени условия:
– Всички фермери, които наемат участници по програма ПССР, трябва да бъдат регистрирани при ХОПС.
– Фермите трябва да осигуряват квартира (обикновено във фермата) с необходимите помещения за пребиваващите участници (за която фермата може да събира скромна такса всяка седмица). Тази такса трябва да бъде съобразена с актуалните разпоредби на Борда за надниците в селското стопанство. ХОПС инспектира помещенията за настаняване всяка година, за да се увери, че се поддържат в съответствие със стандартите.
– От фермите се очаква да предоставят подходящ план за работа от 39 часа на седмица за всеки участник. Трябва да бъде отбелязано обаче, че в случай на непредвидени обстоятелства (например изключително лошо време, сезонни отклонения или намалено търсене на пазара), работата може да бъде по-малко от посоченото, за кратки периоди от време.
Работата, която може да бъде възложена на участниците, трябва да бъде сезонна и селскостопанска работа във фермерска или градинарска компания. Тя може да включва работа в цех за пакетиране, в който се пакетира само продукцията, произведена във фермата.
– От фермите се очаква да ръководят дейността си според законодателството на Обединеното кралство, включително трудовото законодателството и законодателството, свързано със здравето и безопасността, и др.
– Участниците в ПССР се наемат пряко от фермера или градинаря и получават заплащането си директно от фермера или градинаря. ХОПС не е работодател.


Програмата предлага голямо разнообразие от работа в селкостопанския сектор. Около 72% от позициите са в областта на производството на меки плодове и 28% са в областта на зеленчукопроизводството, отглеждането на цветя и овощни дръвчета.
Основните дейности са садене, ръчно прибиране на реколтата, пакетиране на място и обща обработка на културите/поддръжка на плодовите и зеленчуковите култури.
Работата е физическа и не се изисква специална квалификация.
Възможностите за настаняване са различни и варират от каравана до къща или общежитие във фермата.


Заплащането в селскостопанската индустрия се регулира от действащите наредби на Борда за заплатите в селското стопанство. На много от офертите се плаща на норма или на килограм, което позволява на по-сръчните работници да заработят повече.
Подробна информация за заплащане и типа договор ще получите с писмото покана от фермата.


Участниците в ПССР трябва да са подготвени, че върху заплатите им се начисляват някои удръжки. Те могат да включват всяко от следните пера:
1) Данък върху дохода
– Участниците трябва да го внасят от деня на постъпването си на работа в Обединеното Кралство.
Данъкът върху дохода подлежи на пълно или частично възстановяване.
2) Данък обществено осигуряване
ВСИЧКИ
участници в ПССР се изисква да правят вноски за обществено осигуряване.
3) Такса за квартира – тя обикновено се удържа седмично и следва да бъде посочена във фиша за заплатата.
4) Депозит – повечето фермери и селскостопански производители, които предлагат настаняване във фермата, изискват от участниците да заплащат депозит за повреди, нанесени на помещенията и обзавеждането. Депозитите се възстановяват на участниците при напускане на фермата, в случай че не са нанесени щети и квартирата е почистена.
Всяка ферма изпраща на участниците подробна информация за всички удръжки, преди отпътуването им за Обединеното Кралство.


Процедура за НОВИ участници
За нови участници се считат всички, които не са участвали в програмата през изминалия сезон, както и такива, които са  участвали с ХОПС, но не очакват покана от фермата, за която са работили.

Кандидатите, фигуриращи в списъка на ХОПС за “препоръчани участници” (Invitee List), трябва да следват процедурата за НОВИ участници, а не за поканени.

Възможни са следните начини за кандидатстване по програмата за НОВИ участници:
1. Посещение на презентация, организирана от нашите британски партньори. Списък с презентации можете да намерите ТУК.
2. Посещение на наш офис в София, Варна, Благоевград или Пазарджик всеки ДЕЛНИЧЕН ДЕН между 9:30 и 18:00 часа. Адресите и телефоните за контакт с удобен за вас офис са посочени ТУК.
3. От дистанция – чрез подготвяне на регистрационен формуляр, който можете да изтеглите от ТУК. Към формуляра трябва да бъде прикрепена ваша снимка.  Попълненият и подписан документ трябва да бъде изпратен по куриер до най-близкия до вас офис на IBC. Информация за офисите ни можете да видите ТУК.


Процедура за ПОКАНЕНИ (връщащи се) участници
Поканени (връщащи се) участници са всички, които са работили във ферма през изминал сезон, вече са получили покана или очакват такава.
Информация дали сте получили покана и началната й дата ще намерите ТУК
Ако желаете да се възползвате от нея, можете да подадете документите си по един от следните начини:
1. От дистанция – трябва да заявите, че желаете да кандидатствате от дистанция на имейл uk@ibcbulgaria.com Ние ще ви изпратим нужните формуляри на електронната поща, заедно с инструкции за попълването им. Ще очакваме да ги получим обратно подготвени и подписани по пощата или чрез куриер.
2. Посещение на наш офис в София, Варна, Благоевград или Пазарджик всеки ДЕЛНИЧЕН ДЕН между 9:30 и 18:00 часа. Адресите и телефоните за контакт с удобен за вас офис са посочени ТУК.
При посещението ви в наш офис трябва да предоставите следните документи:
– Разпечатана и попълнена на български език бланка за регистрация /регистрационна бланка може да изтеглите от ТУК/.
– Международен паспорт или лична карта – 3 копия на страницата с личните данни; ако предоставяте лична карта, трябва да копирате и двете й страни.
– Три /2/ снимки паспортен формат надписани на гърба с трите ви имена на ЛАТИНСКИ.
– 1 бр. оригинално уверение и едно копие, че сте студент, издадено и заверено от съответния университет /за студенти/.
– Копие от диплома/научна степен/сертификат за майсторство /за нестуденти/.
– Копие от придобити квалификации, ако притежавате такива /Свидетелство за управление на МПС, мотокар и др./.
– Копие от предишна работна карта и National Insurance Number.


Независимо кой от начините за кандидатстване ще избере, е желателно най-напред да си направите регистрация на нашия сайт https://ibcbulgaria.com/eu/eu-registration/

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави