fbpx

Валидация в SEVIS

Валидация в SEVIS

SEVIS представлява система от онлайн база с данни, реализирана от Държавния департамент на САЩ. В тази система се съхранява информация за всички участници по програма Work&Travel USA, които са решили да прекарат едно щуро и вълнуващо лято отвъд океана. Всеки участник трябва да фигурира в тази система, за да пребивава законно на територията на САЩ.
Едно от най-важните неща, които трябва да направиш при пристигане в Щатите, е да се валидираш в SEVIS системата.
Това е абсолютно задължително и трябва да стане не по-късно от 3 дни от датата ти на формуляр DS-2019.


Ако твоят спонсор е Greenheart Exchange:

Регистрацията в SEVIS може да стане като влезеш в онлайн системата на Greenheart Exchange, използвайки личните си Username /потребителско име/ и Password /парола за достъп/, които си получил в имейл, изпратен автоматично от системата на Greenheart Exchange: https://geo.greenheart.org
Участниците трябва да се свържат с Greenheart Exchange /по телефон, имейл, в онлайн системата/ до 3 дни от пристигането си на територията на САЩ. Също така, участниците трябва да се валидират в SEVIS до 7 дни, считано от началната дата на формуляр DS2019.
Подробна информация за процедурата по валидиране в SEVIS системата можеш да разгледаш в секция Resources в личния ти профил в системата на Greenheart Exchange.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в рамките на около 7-10 дни след това, трябва периодично да влизаш в личния си профил, за да проверяваш дали статута ти е станал Active. Ако валидацията ти не е успешна, трябва незабавно да се свържеш със спонсора на твоята програма Greenheart Exchange на безплатния им телефон 1-866-684-9675 или на имейл or workandtravel@greenheart.org;


Ако твоят спонсор е CHI (Cultural Homestay International):

Регистрацията в SEVIS може да стане по един от следните начини:

  • Самостоятелно, като вляза в сайта на CHI https://wt.chinet.org/ и използвам потребителското име и паролата си за онлайн апликационната система на CHI.

или

  • Се обадя на CHI на 1-800-432-4643 или изпратя имейл на chiwt@chinet.org


Подробна информация за валидацията в SEVIS можеш да откриеш и в Наръчника на участника (CHI Student Handbook).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в рамките на около 7-10 дни след валидацията, трябва периодично да влизаш в системата SEVIS, за да проверяваш дали статута ти е станал Active. Ако валидацията ти не е успешна, трябва незабавно да се свържеш със спонсора на твоята програма CHI на безплатния им телефон 1-800-432-4643.


ВАЖНО!!!

– Валидиране в системата на SEVIS преди пристигане в САЩ е НЕВЪЗМОЖНО.
– Ако ти се наложи да пристигнеш в САЩ по-късно от началната дата на твоя DS-2019, трябва незабавно да уведомиш IBC за очакваното закъснение, за да информираме спонсорите своевременно.
– Всеки участник в програма WAT USA е длъжен да се валидира в системата на SEVIS. Ако това не се случи в определения от спонсора срок, визата на участника ще бъде прекратена и той/тя трябва незабавно да се завърне в България.
– Всяка промяна в адреса или местоработата на участника трябва да бъде отразена до 10 дни от настъпването на промяната в системата на SEVIS, ако това не се изпълни в срок, визата на участника ще бъде прекратена.
– Съгласно новите разпоредби на Държавния департамент на САЩ, всички J-1 WAT участници са длъжни да се свързват (тъй наречената процедура МЕСЕЧЕН Check-in) със своя спонсор по програмата всеки месец.
Тези новоприети мерки имат за цел да информират спонсора ви дали са настъпили промени във вашия адрес, месторабота и здравословно състояние. Дори да не са настъпили такива, сте задължени да се свържете със спонсора веднъж месечно.


IBC ви напомня, че неспазването на ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МЕСЕЧЕН CHECK-IN със спонсора, може да доведе до прекратяване на вашата програма и виза!
Ако това се случи, вие трябва незабавно да завърнете в България и възможността да участвате отново в WAT USA програма ще бъде поставена под сериозен риск!

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави