fbpx

Кой може да участва?

Кой може да участва?

За да участвате в програмата, трябва:
Да сте на възраст между 22 и 35 години;
Да сте студент в специалността, по която искате да стажувате;
ИЛИ
Да сте млад специалист, завършил преди не повече от 12 месеца, търсещ възможност за допълнително професионално усъвършенстване по специалността;
Ако сте завършил преди повече от 12 месеца, е необходимо да имате минимум 1 година практически опит в сферата на образованието си;
Ако образованието ви не съвпада със специалността, по която искате да стажувате, е нужно да имате минимум 5 години професионален стаж в съответната област;
Да владеете английски език на много добро ниво (Advanced Level) и да можете да докажете това чрез международно признат сертификат като TOEFL, Cambridge Advanced Certificate, IELTS. Ако участникът не притежава такъв сертификат, IBC провежда тест и устно интервю.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави