fbpx

Формуляр DS-2019 и J-1 виза

Формуляр DS-2019 и J-1 виза

Като участник в програмата Internship Training Program USA, вие ползвате “спонсорството” на Американската организация, която е издател на формуляр DS-2019, необходим за издаване на виза за културен обмен от типа J-1.
Нашият американски партньор Cultural Homestay International e одобрен от Държавния Департамент на САЩ да спонсорира участници в програми за културен обмен от категорията “Trainee” и “Intern”.
J-1 визата ви позволява да работите на стажантска позиция в САЩ за период до 18 месеца и да получите Номер на социална осигуровка.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави