fbpx

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност / Privacy Policy


Ние сме загрижени за запазване на вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме Вашите лични данни. Тази политика за поверителност  Ви информира как управляваме вашите лични данни, вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, преди да се регистрирате за участие.
1. Кои сме ние?

Основният администратор на Вашите лични данни за целите на  програмите предлагани от Ай Би Си Студентски Oбмен ООД е Ай Би Си Студентски Oбмен ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в гр. София, бул. Васил Левски 60, ап. 1, ЕИК 130774305 и регистрирано като оператор на лични данни с номер 112376, представлявано от Антон Тончев.

2. Какви данни събираме за Вас?

2.1.1. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия. 
Регистрация и друга информация относно профила на потребителя
Когато се регистрирате на нашия сайт или сключите договор за участие по програма предлагана от Ай Би Си Студентски обмен, ние можем да събираме следната информация за Вас:

 • Име, презиме, фамилия;
 • Лице за спешен контакт;
 • Дата на раждане;
 • ЕГН;
 • Пол;
 • Домашен телефон;
 • Мобилен телефон;
 • Населено място;
 • Имейл адрес;
 • Алтернативен имейл адрес;
 • Предишни участия в обменни/работни програми;
 • Предишна работа в Обединено кралство Великобритания;


2.1.2.  Не събираме лични данни, които: 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до сексуалния живот или до човешкия геном;


3. Защо обработваме Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас;
 • Да предоставим информацията на бъдещ работодател;
 • Да направим резервация за самолетен билет;
 • Да направим резервация на квартира или хотел;
 • Да изпратим или получим документи до договорни партньори;
 • Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.


4. Как ще Ви информираме за промени в Политиката за поверителност?
 

Можем да актуализираме Политиката за поверителност. Ще публикуваме промените на тази страница и ще Ви информираме чрез имейл. Ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си, като изпратите писмена молба на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап.1

5. Вашите права  

Вие имате права съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с Вашите лични данни.
Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, изпратете писмена молба, входирана в офиса на Ай Би Си Студентски Обмен ООД или изпратена на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап.1, Ай Би Си Студентски Обмен ООД се съгласява веднъж годишно без никакви такси да уведоми участника дали е обработил личните му данни, да ги коригира, блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни съгласно ЗЗЛД.

 • Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани “искане за достъп на субекта на данните”). Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.
 • Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
 • Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
 • Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването, когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.  
 • Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да сключим договор с Вас.
 • Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.  


Обикновено не се изисква такса: 
Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.  

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.  Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. 

6. Комуникации и маркетинг
Ще се свържем с Вас чрез имейл или по телефон във връзка с потенциални работодатели, резервация на самолетен билет, настъпила промяна в началната дата, резервация на квартира.
Можете да поискате да спрем да Ви изпращаме имейли по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла изпратен до Вас.
Ако сте посочили, че НЕ желаете да получавате електронни съобщения/email от Ай Би Си Студентски Обмен ООД с най-актуалните новини относно възможностите за работа в чужбина, но впоследствие промените решението си, можете да се свържете с наш офис, за да Ви включим отново в списъка с абонатите.

Може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай чe:

 • сте поискали такава информация от нас;
 • имате договор за предоставяне на услуги с Ай Би Си Студентски Обмен ООД.


7. С кого споделяме Вашите данни?

Може да споделяме Вашите лични данни с посолства, административни органи, договорни партньори и потенциални работодатели с цел издаване на виза, започване на работа, резервиране на квартира, самолетен билет, транспорт от/до работа, трансфер от летище. 
Правоприлагащи органи, регулатори и други: Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

8. Международни трансфери 
Всеки път, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че се предоставя подобна степен на защита, като се гарантира прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

 • Прехвърляме Вашите лични данни само в държави, за които се приема от Европейската комисия, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни. 
 • Когато използваме услугите на определени доставчици на услуги, можем да сключваме с тях конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита, която имат в Европа. 
 • Когато използваме доставчици на услуги със седалище в САЩ, можем да извършим трансфер на данни към тях, ако те са част от Споразумение за поверителност на ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield), който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. 


9. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време? 
Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани както в наш офис и на защитени сървъри.
Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

10. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката  

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили  технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Ай Би Си Студентски Обмен ООД непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Ай Би Си Студентски Обмен в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. 
Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

11
Контакт

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля да се свържете с нас на адрес: гр. София, бул Васил Левски 60, офис.1
Надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни  
Адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

Политика за бисквитки


*Последно актуализриана на 30 октомври 2018
Ай Би Си Студентски Обмен ООД (“нас”, “ние”, или “наш/ите”) използва бисквитки на сайта https://www.ibcbulgaria.com (“Услугата”). Когато ползвате Услугата, вие се съгласявате да ползвате бисквитки.
Нашата политика за бисквитки  обяснява какво са бисквитки, как ние използваме бисквитки, как трети страни, с които може да си партнираме може да използват бисквитки на „Услугата“, вашия избор относно бисквитки и допълнителна информация относно тях.

Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, изпратени до вашия уеб браузър от уебсайт, който посещавате. Те се съхраняват във вашия уеб браузър и позволяват на Услугата или на трети страни да разпознаят вашето устройство и да направят следващото ви посещение по-лесно и Услугата по-полезна за вас. Бисквитките могат да бъдат “постоянни” или “сесийни” бисквитки. Постоянните бисквитки остават на вашия личен компютър  или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните бисквитки се изтриват, когато затворите своя браузър.

Как Ай Би Си Студентски Обмен ООД използва бисквитките?
Когато вие използвате и посещавате Услугата, ние може да поставим няколко на брой файла с бисквитки във вашия уеб браузър.
Ние използваме бисквитки за следните цели:

 • Да позволим определени функции на Услугата.
 • Да предоставим аналитични данни.
 • Да съхраним вашите предпочитания.

Ние използваме и двата вида сесийни и постоянни бисквитки на Услугата, и използваме различни видове бисквитки, за да поддържаме Услугата.

 • Важни бисквитки. Ние може да използваме бисквитки за запомняне на  информация, която която променя начина, по който Услугата работи или изглежда, като предпочитанията на потребителя за език на Услугата.
 • Бисквитки, свързани с профилите. Ние може да ползваме бисквитки, свързани с профилите, за да  удостоверим потребителите и да предотвратим злоупотреба с техните профили. Ние може да използваме тези бисквитки за запомняне на информация, която променя начина, по който Услугата работи или изглежда, като функционалността “Запомни ме”.
 •  Аналитични бисквитки. Ние може да използваме аналитични бисквитки да проследяваме информация как се използва Услугата, така че да можем да я подобрим. Ние може също да използваме аналитични бисквитки да тестваме нови реклами, страници, фунции или нова функционалност на Услугата, за да проверим как нашите потребители реагират на това.

Бисквитки на трети страни
В допълнение на нашите собствени бисквитки, ние може също да използваме различни бисквитки на трети страни да докладваме употребата на статистика на Услугата, да доставяме реклами на и чрез Услугата, и още.

Какви са вашите избори относно бисквитките?
Ако желаете да изтриете бисквитките или да настроите своя уеб браузер да изтрива или отказва бисквитки, молим да посетите секцията за помощ на вашия уеб браузър.
Молим обаче да имате предвид, че ако изтриете бисквитките или откажете да ги приемете, е възможно да не можете да ползвате всички функции, които предлагаме, да не можете да съхранявате предпочитанията си, и някои от нашите страници може да не се показват правилно.


Къде можете да намерите повече информация за бисквитките?

Можете да научите повече за бисквитките на следните сайтове на трети страни:
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави