fbpx

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност / Privacy Policy


Ние сме загрижени за запазване на вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме Вашите лични данни. Тази политика за поверителност  Ви информира как управляваме вашите лични данни, вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност, преди да се регистрирате за участие.
1. Кои сме ние?

Основният администратор на Вашите лични данни за целите на  програмите предлагани от Ай Би Си Студентски Oбмен ООД е Ай Би Си Студентски Oбмен ООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в гр. София, бул. Васил Левски 60, ап. 1, ЕИК 130774305 и регистрирано като оператор на лични данни с номер 112376, представлявано от Антон Тончев.

2. Какви данни събираме за Вас?

2.1.1. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия. 
Регистрация и друга информация относно профила на потребителя
Когато се регистрирате на нашия сайт или сключите договор за участие по програма предлагана от Ай Би Си Студентски обмен, ние можем да събираме следната информация за Вас:

 • Име, презиме, фамилия;
 • Лице за спешен контакт;
 • Дата на раждане;
 • ЕГН;
 • Пол;
 • Домашен телефон;
 • Мобилен телефон;
 • Населено място;
 • Имейл адрес;
 • Алтернативен имейл адрес;
 • Предишни участия в обменни/работни програми;
 • Предишна работа в Обединено кралство Великобритания;


2.1.2.  Не събираме лични данни, които: 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до сексуалния живот или до човешкия геном;


3. Защо обработваме Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас;
 • Да предоставим информацията на бъдещ работодател;
 • Да направим резервация за самолетен билет;
 • Да направим резервация на квартира или хотел;
 • Да изпратим или получим документи до договорни партньори;
 • Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.


4. Как ще Ви информираме за промени в Политиката за поверителност?
 

Можем да актуализираме Политиката за поверителност. Ще публикуваме промените на тази страница и ще Ви информираме чрез имейл. Ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си, като изпратите писмена молба на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап.1

5. Вашите права  

Вие имате права съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с Вашите лични данни.
Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, изпратете писмена молба, входирана в офиса на Ай Би Си Студентски Обмен ООД или изпратена на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап.1, Ай Би Си Студентски Обмен ООД се съгласява веднъж годишно без никакви такси да уведоми участника дали е обработил личните му данни, да ги коригира, блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни съгласно ЗЗЛД.

 • Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани “искане за достъп на субекта на данните”). Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.
 • Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
 • Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
 • Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за  изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването, когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания.
 • Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.  
 • Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да сключим договор с Вас.
 • Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.  


Обикновено не се изисква такса: 
Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.  

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.  Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. 

6. Комуникации и маркетинг
Ще се свържем с Вас чрез имейл или по телефон във връзка с потенциални работодатели, резервация на самолетен билет, настъпила промяна в началната дата, резервация на квартира.
Можете да поискате да спрем да Ви изпращаме имейли по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла изпратен до Вас.
Ако сте посочили, че НЕ желаете да получавате електронни съобщения/email от Ай Би Си Студентски Обмен ООД с най-актуалните новини относно възможностите за работа в чужбина, но впоследствие промените решението си, можете да се свържете с наш офис, за да Ви включим отново в списъка с абонатите.

Може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай чe:

 • сте поискали такава информация от нас;
 • имате договор за предоставяне на услуги с Ай Би Си Студентски Обмен ООД.


7. С кого споделяме Вашите данни?

Може да споделяме Вашите лични данни с посолства, административни органи, договорни партньори и потенциални работодатели с цел издаване на виза, започване на работа, резервиране на квартира, самолетен билет, транспорт от/до работа, трансфер от летище. 
Правоприлагащи органи, регулатори и други: Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

8. Международни трансфери 
Всеки път, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че се предоставя подобна степен на защита, като се гарантира прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

 • Прехвърляме Вашите лични данни само в държави, за които се приема от Европейската комисия, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни. 
 • Когато използваме услугите на определени доставчици на услуги, можем да сключваме с тях конкретни договори, одобрени от Европейската комисия, които предоставят на личните данни същата защита, която имат в Европа. 
 • Когато използваме доставчици на услуги със седалище в САЩ, можем да извършим трансфер на данни към тях, ако те са част от Споразумение за поверителност на ЕС и САЩ (EU-US Privacy Shield), който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ. 


9. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време? 
Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани както в наш офис и на защитени сървъри.
Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

10. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката  

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили  технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Ай Би Си Студентски Обмен ООД непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да: (a) спомага за защитата на Вашите данни от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; (б) идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на Ай Би Си Студентски Обмен в) минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване. 
Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.

11
Контакт

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля да се свържете с нас на адрес: гр. София, бул Васил Левски 60, офис.1
Надзорен орган е:

Комисия за защита на лични данни  
Адрес: София, 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
Email: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

We are concerned about preserving your privacy and are obligated to protect your personal data. This privacy policy informs you how we manage your personal data, your privacy rights, and how the law protects you. Please carefully read this privacy policy before registering to participate.

1. Who are we?

The primary administrator of your personal data for the purposes of the programs offered by IBC Student Exchange Ltd. is IBC Student Exchange Ltd., a limited liability company registered in Sofia, Bulgaria, at 60 Vasil Levski Blvd, apt. 1, VAT number 130774305, and registered as a personal data controller under number 112376, represented by Anton Tonchev.

2. What data do we collect about you?

2.1.1. Data provided through direct interactions.

Registration and other information regarding the user profile.

When you register on our website or enter into a participation agreement for a program offered by IB Student Exchange, we may collect the following information about you:

 • First name, middle name, last name;
 • Emergency contact;
 • Date of birth;
 • Personal identification number;
 • Gender;
 • Home phone;
 • Mobile phone;
 • Place of residence;
 • Email address;
 • Alternative email address;
 • Previous participation in exchange/work programs;
 • Previous work in the United Kingdom.

2.1.2. We do not collect personal data that:

 • Reveal racial or ethnic origin;
 • Reveal political, religious, or philosophical beliefs;
 • Reveal membership in political parties or organizations, associations with religious, philosophical, political, or trade union purposes;
 • Relate to sexual life or the human genome.

3. Why do we process your personal information?

We will only use your information and personal data when the law allows us. We will use your personal data in the following circumstances:

 • When we need to fulfill the contract we have entered into or are about to enter into with you;
  • To provide information to a prospective employer;
  • To make a flight reservation;
  • To make a reservation for an apartment or hotel;
  • To send or receive documents to contractual partners;
  • When we are required to comply with a legal or regulatory obligation.

4. How will we inform you about changes to the Privacy Policy?

We may update the Privacy Policy. We will post the changes on this page and inform you via email. If you do not agree with the changes made, you have the right to delete your profile by sending a written request to the address: 60 Vasil Levski Blvd, apt. 1, Sofia, Bulgaria.

5. Your Rights

You have rights under applicable data protection laws regarding your personal data.

If you wish to exercise any of the rights listed below, please send a written request, submitted to the office of IBC Student Exchange Ltd. or sent to the address: 60 Vasil Levski Blvd, apt.1, Sofia, Bulgaria. IBC Student Exchange Ltd. agrees to notify the participant once a year, without any fees, whether it has processed their personal data, and to correct, block, delete, or transform them into anonymous data in accordance with the GDPR.

 • Right to request access to your personal data (commonly referred to as a “subject access request”). This enables you to receive a copy of the personal data we hold about you and to check that we are lawfully processing it.
  • Right to request correction of the personal data that we hold about you. This enables you to correct any incomplete or inaccurate data we hold about you. However, we may need to verify the accuracy of the new data you provide us with.
  • Right to request restriction of processing of your personal data. This enables you to ask us to suspend the processing of your personal data in the following scenarios: a) if you want us to establish the accuracy of the data; b) where our use of the data is unlawful; c) where you need us to retain the data even if we no longer require it, as you need it to establish, exercise, or defend legal claims; or d) you have objected to our use of your data, but we need to verify whether we have overriding legitimate grounds to use it.
  • Right to request erasure of your personal data. This right enables you to ask us to delete or remove personal data where there is no good reason for us to continue processing it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal data where you have successfully exercised your right to object to processing, where we may have processed your information unlawfully, or where we are required to erase your personal data to comply with local law.
  • Right to object to processing of your personal data where we are relying on a legitimate interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation which makes you want to object to processing on this ground as you feel it impacts on your fundamental rights and freedoms. You have the right to object where we are processing your personal data for direct marketing purposes. In some cases, we may demonstrate that we have compelling legitimate grounds to process your information which override your right to object processing.
  • Right to request the transfer of your personal data to you or to a third party. We will provide you or the specified third party you have chosen with your personal data in a structured, commonly used, machine-readable format. Please note that this right applies only to automated information that you initially provided consent for us to use or that we used to enter into a contract with you.
  • Right to withdraw your consent for the processing of your personal data at any time. This does not affect the lawfulness of the processing we carried out based on your prior consent. 

Usually, no fee is required: You are not obligated to pay a fee to access your personal data (or to exercise any of your other rights). However, we may charge a reasonable fee if your request is clearly unfounded, repetitive, or excessive. We may also refuse to comply with your request under these circumstances.

Response Time: We will do our best to respond to each legitimate request within one month of its receipt. It may take us longer than a month if your request is particularly complex or if you have made several requests. In this case, we will notify you and keep you updated. Additionally, you have the right to lodge a complaint at any time with the Commission for Personal Data Protection. Before filing a complaint with the Commission for Personal Data Protection, we would like to review your grounds for complaint and claims and do everything possible to resolve them.

6. Communications and Marketing

We will contact you via email or phone regarding potential employers, flight ticket reservations, changes in start dates, and apartment reservations.

You may request to stop receiving emails from us at any time by clicking on the unsubscribe link in the email sent to you.

If you have indicated that you do NOT wish to receive electronic messages/emails from IB Student Exchange Ltd. with the latest news regarding job opportunities abroad, but later change your mind, you can contact our office to be included again in the subscriber list.

You may receive marketing messages from us if:

 • You have requested such information from us.
 • You have a service contract with IBC Student Exchange Ltd.

7. Who We Share Your Data With?

We may share your personal data with embassies, administrative authorities, contractual partners, and potential employers for visa issuance, starting work, apartment reservations, flight tickets, transportation to/from work, and airport transfers.

Law enforcement agencies, regulators, and others: We may disclose your personal data to law enforcement agencies, governmental or public authorities, and similar third parties to comply with all legal or regulatory requirements. We may disclose your personal data when such disclosure is necessary to establish, exercise, or defend legal claims, whether in court proceedings or in administrative or out-of-court procedures. In these cases, we are not obligated to inform users about the disclosure of their personal data to public authorities.

 1. International Transfers

Whenever we transfer your personal data outside the EEA, we ensure that a similar level of protection is provided by implementing at least one of the following safeguards:

 • We transfer your personal data only to countries for which the European Commission has determined provide an adequate level of protection for personal data.
 • When we use the services of specific service providers, we may enter into specific contracts with them, approved by the European Commission, which provide the same protection to personal data as they have in Europe.
 • When we use service providers based in the United States, we may transfer data to them if they are part of the EU-US Privacy Shield, which requires them to provide similar protection to personal data shared between Europe and the United States.

9. Where Do We Store Your Data and for How Long?

The data we collect about you will be stored and processed both in our office and on secure servers. We will retain your personal data only for as long as necessary to fulfill the purposes for which we collected them, including for compliance with legal, accounting, or reporting requirements.

To determine the appropriate retention period for your personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of your personal data, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data, and whether we can achieve those purposes through other means and applicable legal requirements.

10. Technical and Organizational Measures for Processing Security

All information we receive about you is stored on secure servers, and we have implemented technical and organizational measures that are appropriate and necessary to protect your personal data. IBC Student Exchange Ltd. continuously assesses the security of its network and the adequacy of its internal information security program, which is intended to: (a) assist in protecting your data from accidental or unlawful loss, access, or disclosure; (b) identify reasonably foreseeable risks to the security of the IBC Student Exchange Ltd.  network; (c) minimize security risks, including through risk assessment and regular testing.

Please note that despite the measures we take to protect your data, the transmission of data over the internet or other open networks is never completely secure, and there is a risk that your personal data may become accessible to unauthorized third parties.

11. Contact

For additional information or to exercise your rights, please contact us at the following address:

Address: 60 V.Levski Blvd, Sofia1142, Bulgaria

Supervisory Authority: IBC Student Exchange Ltd.

Commission for Personal Data Protection 

Address: 2 Tsvetan Lazarov Blvd, Sofia, 1592, Bulgaria

Tel. +359 2 915 3580

Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Website: http://www.cpdp.bg/

Политика за бисквитки


*Последно актуализриана на 30 октомври 2018
Ай Би Си Студентски Обмен ООД (“нас”, “ние”, или “наш/ите”) използва бисквитки на сайта https://www.ibcbulgaria.com (“Услугата”). Когато ползвате Услугата, вие се съгласявате да ползвате бисквитки.
Нашата политика за бисквитки  обяснява какво са бисквитки, как ние използваме бисквитки, как трети страни, с които може да си партнираме може да използват бисквитки на „Услугата“, вашия избор относно бисквитки и допълнителна информация относно тях.

Какво са бисквитки?
Бисквитките са малки текстови файлове, изпратени до вашия уеб браузър от уебсайт, който посещавате. Те се съхраняват във вашия уеб браузър и позволяват на Услугата или на трети страни да разпознаят вашето устройство и да направят следващото ви посещение по-лесно и Услугата по-полезна за вас. Бисквитките могат да бъдат “постоянни” или “сесийни” бисквитки. Постоянните бисквитки остават на вашия личен компютър  или мобилно устройство, когато сте офлайн, докато сесийните бисквитки се изтриват, когато затворите своя браузър.

Как Ай Би Си Студентски Обмен ООД използва бисквитките?
Когато вие използвате и посещавате Услугата, ние може да поставим няколко на брой файла с бисквитки във вашия уеб браузър.
Ние използваме бисквитки за следните цели:

 • Да позволим определени функции на Услугата.
 • Да предоставим аналитични данни.
 • Да съхраним вашите предпочитания.

Ние използваме и двата вида сесийни и постоянни бисквитки на Услугата, и използваме различни видове бисквитки, за да поддържаме Услугата.

 • Важни бисквитки. Ние може да използваме бисквитки за запомняне на  информация, която която променя начина, по който Услугата работи или изглежда, като предпочитанията на потребителя за език на Услугата.
 • Бисквитки, свързани с профилите. Ние може да ползваме бисквитки, свързани с профилите, за да  удостоверим потребителите и да предотвратим злоупотреба с техните профили. Ние може да използваме тези бисквитки за запомняне на информация, която променя начина, по който Услугата работи или изглежда, като функционалността “Запомни ме”.
 •  Аналитични бисквитки. Ние може да използваме аналитични бисквитки да проследяваме информация как се използва Услугата, така че да можем да я подобрим. Ние може също да използваме аналитични бисквитки да тестваме нови реклами, страници, фунции или нова функционалност на Услугата, за да проверим как нашите потребители реагират на това.

Бисквитки на трети страни
В допълнение на нашите собствени бисквитки, ние може също да използваме различни бисквитки на трети страни да докладваме употребата на статистика на Услугата, да доставяме реклами на и чрез Услугата, и още.

Какви са вашите избори относно бисквитките?
Ако желаете да изтриете бисквитките или да настроите своя уеб браузер да изтрива или отказва бисквитки, молим да посетите секцията за помощ на вашия уеб браузър.
Молим обаче да имате предвид, че ако изтриете бисквитките или откажете да ги приемете, е възможно да не можете да ползвате всички функции, които предлагаме, да не можете да съхранявате предпочитанията си, и някои от нашите страници може да не се показват правилно.


Къде можете да намерите повече информация за бисквитките?

Можете да научите повече за бисквитките на следните сайтове на трети страни:
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави