fbpx

Често задавани въпроси ПССР

Често задавани въпроси ПССР


Мога ли да замина заедно с  приятели?

HOPS се стреми да удовлетвори желанието на участниците за заминаване в група с приятели. Понякога обаче, поради специфични изисквания на фермерите, не могат да гарaнатират работа в една и съща ферма на група по-голяма от 2-3 човека. 


Колко време отнема процедурата от записването ми за участие в програмата до заминаването ми?

Периодът между записването и заминаването варира от няколко седмици до 3 месеца. Обстоятелствата, от които зависи това са наличните позиции към момента на записване, периодът, в който желаете да заминете, както и от това кога сте се записали /между двама равностойни кандидата за дадена позиция, предимство има този, който е сключил договор за допълнителни услуги по-рано и е предоставил всички документи/.


Мога ли да избера фермата, в която да работя?

Всеки участник може да изрази предпочитанията си относно ферма, в която иска да работи и HOPS ще направи възможното, за да се съобрази с това. Трябва да се има предвид обаче, че HOPS разпределя кандидатите в зависимост от критериите на всяка ферма и не могат да гарантират, че предпочитанията ви ще бъдат напълно удовлетворени.


Мога ли да остана във Великобритания за период, по-кратък от периода изискан от фермера?

Много е важно, участниците да останат на работното си място във фермата за целия период от време, изискван от фермерите. 


Задължително ли е да имам задграничен паспорт, след като до Великобритания мога да пътувам само с лична карта?

Задграничният паспорт не е задължителен документ за участие. Можете да пътувате до Великобритания само с лична карта.


Мога ли да се придвижа с кола до фермата?

Да, но САМО с изричното съгласие на фермера.


С колко джобни пари трябва да разполагам при заминаването си за Великобритания?

При пристигането си във Великобритания, всеки участник трябва да разполага с достатъчно средства, за да покрие разходите за храна и квартира, необходими за първите две седмици. Препоръчително е тази сума да бъде около 150 – 200 GBP.


Ще ме посрещнат ли при пристигане
то ми във Великобритания и има ли осигурен транспорт от летището до фермата?

След пристигане във Великобритания, участниците трябва да се придвижат самостоятелно до фермата, за която предварително ще имат информация относно нейното точно местонахождение и адрес.

При желание от страна на участника, може да бъде организиран лесен и удобен вариант за придвижване на преференциални цени от летището до адреса на фермата чрез услугите на транспортна фирма.

Колко часа на ден ще работя?

От фермите се очаква да предоставят подходящ план за работа от 39 часа на седмица за всеки участник. Трябва да бъде отбелязано обаче, че в случай на непредвидени обстоятелства (например изключително лошо време, сезонни отклонения или намалено търсене на пазара), работата може да бъде по-малко от посоченото, за кратки периоди от време. Всеки има право на почивка от минимум 30 минути, ако работният ден е по-дълъг от пет и половина часа. Не очаквайте да работите от сутрин до вечер през целия си престой във Великобритания.


Как ще получавам заплатата си?

Обикновено работодателите изплащат заработената сума под формата на банков чек или банкова карта.


Ще ми бъдат ли удържани данъци и мога ли да ги възстановя?

Участниците в ПССР трябва да са подготвени, че върху заплатите ще им се начисляват следните удръжки:

1) Данък върху доходаза този данък се удържа различен процент от приходите в зависимост от периода на пребиваване, брутния доход и това дали кандидатът участва за първи път в програмата.

 Данъкът върху дохода подлежи на възстановяване.

 2) Данък обществено осигуряване – ВСИЧКИ участници в ПССР се изисква да правят вноски за обществено осигуряване. Този данък се удържа от заплатата и е в размер на 11% от сумата над личния минимален доход

Данък обществено осигуряване не подлежи на възстановяване.


Ще ми бъде ли осигурена пълна заетост през всичките 6 месеца във Великобритания?

Имайки предвид няколко важни фактора, оказващи голямо влияние върху работата – метеорологичните условия, развитието на продукцията и др. –  всеки участник трябва да е наясно, че е възможно наличие на периоди, в които да се налага по-усилена работа и повече работни часове и такива,  в които ще има по-малко работа, съответно и по-малко на брой работни часове.


Какво се случва, ако  във фермата, в която съм разпределен/а продължително време няма работа?

ХОПС ще направи всичко възможно да намери други работни места на засегнатите участници. Това може да включва споразумения за временно предоставяне на участници за работа в съседни ферми, регистрирани при ХОПС.

Възможно е участниците да бъдат помолени да приемат кратък период на намалена или вероятна липса на работа, ако е сигурно, че пълният обем на работа ще бъде възстановен скоро. При тези обстоятелства работодателите ще бъдат помолени да не събират такси за квартира.

При изключителни обстоятелства е възможно да няма НИКАКВА налична работа и в подобни ситуации участниците ще бъдат помолени да се върнат вкъщи.


Мога ли да се преместя в друга ферма, ако тази, в която работя не ми харесва?

Всеки участник по предлаганата от ХОПС Програма за Сезонни Селскостопански Работници има пълното право да поиска от ХОПС трансфер в друга ферма, като трябва да има ОСНОВАТЕЛНА причина за това. Например: липса на работа повече от 2 седмици, некоректно заплащане и др.


С какво разполага квартирата, в която ще бъда настанен?

Най-често срещаният вид настаняване във фермите е каравани или фургони – с обособено място за готвене/хранене, санитарни помещения, помещения за сън и почивка. Обикновено в тях се настаняват около 4 – 6 участника.

Друг често срещан вид настаняване  се предлага в преносими постройки (сглобяемо бунгало), което е обзаведено за сън и почивка. Често, помещенията за готвене и санитарните възли са разположени в други, специално пригодени постройки.

Прието е участниците да ползват общи помещения, затова те трябва да очакват някои помещения да бъдат предоставени за общо ползване.

В други случаи, помещенията са отделни за двата пола и съжителството на двойки не винаги е възможно.


Ако имам проблеми по време на престоя ми във Великобритания, към кой мога да се обърна за съдействие?

Ако  имате притеснения относно работното си място; работата, която извършвате; заплатата, която получавате; квартирата, в която сте настанени; достъпа до обществени и културни удобства, тогава трябва най-напред да обсъдите това с вашия супервайзор във фермата, в която работите.

Ако вашите проблеми не могат да бъдат разрешени от фермата по задоволителен начин, тогава следващата стъпка е да се свържете с офиса на ХОПС, обикновено по телефона. Ако вашите оплаквания са свързани със заплатата ви, трябва да изпратите писмена жалба и да приложите копия на фишовете си за изплатени възнаграждения, заедно с точна информация за броя часове, които сте изработили. След това ще бъде изработен и съгласуван с вас план за действие за решаване на вашите проблеми. Много е важно участниците да пазят фишовете от заплатите си за тази цел.


Имам ли право на платен отпуск и мога ли да се прибера през това време в България?

Имате право на платен отпуск и през това време може да се приберете в България. Платеният отпуск, ако не е използван ще ви бъде заплатен. Размерът на сумата за платен отпуск зависи от продължителността на работата ви във фермата.


Ще бъда ли здравно осигурен/а в България по време на участието ми в програмата?

Всеки участник сам решава дали да бъде здравно осигурен в България. Удръжки от заплатата и други такси по време на участие в ПССР могат да бъдат признати в България  като трудов стаж и здравни осигуровки.


Участвал/а съм в такава програма преди, мога ли да се запиша отново и да замина в същата ферма, в която вече съм работил/а?

Фермерите и селскостопанските производители могат да поканят избрани участници да работят отново във фермата за още един сезон. В такива случаи ХОПС издава ново заявление за кандидатстване, което получaвате от IBC. В случай, че не получите покана от фермата, в която сте били през изминал сезон, може отново да участвате по програмата, но не и да се върнете в съответната ферма.


Имам ли застраховка и с какво покритие е тя?

ХОПС предлага на участниците БЕЗПЛАТНА застраховка за репатриране, която се предоставя от Взаимно застрахователно дружество Национален Съюз на фермерите (NFU Mutual). Периодът на застрахователното покритие започва от датата на пристигане в Обединеното Кралство и приключва в края на работния период или датата на отпътуване от фермата, което настъпи първо.

Освен това, всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ във всички страни от Европейския съюз, ако се разболеят или наранят по време на временния престой в някоя от тях.

За да се възползвате от това си право е необходимо да представите валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).  Допълнителна и полезна информациа за ЕЗОК картата може да разгледате тук: http://ezok.bg/faq.html

Въпреки, че всеки от вас ще замине с осигурена застраховка за престоя от 6 месеца (NFU Mutual Insurance) ви съветваме да си издадете и ЕЗОК.

Ако поради прекъснати здравноосигурителни права или друга причина, не може да ви бъде издадена ЕЗОК се препоръчва да си направите допълнителна здравна застраховка за периода, в който ще пребивавате във Великобритания.

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави