fbpx

Какво представлява програмата?

Какво представлява програмата?

Internship Brazil е програма за платен стаж в Бразилия и е предназначена за студенти, които желаят да подобрят своите познания и да придобият практически опит в дадена професионална област.

Програмата е с продължителност от 3 до 12 месеца. На участниците се предлага възможността да изучават португалски език по време на стажа.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави