Регистрация 2018

 

Моля, регистрирайте се и изберете презентацията, която искате да посетите. Ако няма обявена презентация, следете сайта ни за следващи срещи.

 

ВАЖНО: Възможна е само една регистрация за сезон 2017/2018. За да си запазите място за презентация, моля да се регистрирате и след това да изберете дата от обявените. Може да запазите място само за една презентация. Ако сте запазили такова и желаете да го промените за друга, ви молим да се свържете с Централен офис – София.

 

Информация за предстоящи презентации не се предоставя по телефона.

 

Актуални новини ще бъдат добавяни и на Фейсбук страницата на програмата: www.facebook.com/brigadauk

 

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ НА АНГЛИЙСКИ

Полетата, отбелязани със знак * са задължителни

Personal Information / Лична информацияМоля, попълнете по паспорт/лична карта!

Моля, попълнете по паспорт/лична карта!

Моля, попълнете по паспорт/лична карта!

DD/MM/YYYY


Мъж / Male Жена / Female

Contact Information / Информация за контакт


 / 

 / Additional Information / Допълнителна информация


No Yes

No Yes

No Yes


No Yes

A B C D BE CE DE Ттб Ттм Ткт M

Tractor (Трактор) Forklift (Мотокар) Lorry (Камион с ремарке) Minibus (Минибус) Sprayer (Пръскачка) Agricultural/horticultural training (Диплома/квалификация в селското стопанство/градинарството)

DD/MM/YYYY

Agriculture / Селско стопанство Logistics / Логистика, складове Food processing / Обработка и пакетиране на храни Meat processing / Обработка и пакетиране на месо Butcher / Транжор Driver / Професионален шофьор
Mожете да изберете повече от едно

Заявка за презентация

ВАЖНО: Възможна е само една регистрация за сезона. Не се регистрирайте, ако няма да можете да посетите съответната презентация. Няма да можете да се регистрирате отново, ако пропуснете презентацията, за която сте се регистрирали. ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ НЕРЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ.

Ако в момента няма зададена дата за презентация, моля попълнете регистрацията докрай, изпратете я и се свържете с наш офис за допълнителна информация.

Общи условия

Декларирам, че съм предоставил личните си данни доброволно и след като съм бил уведомен от IBC относно последиците от непредоставянето на тези данни. Известни са ми целта и средствата за обработка на личните ми данни, кръгът от получатели и сферите на ползване, както и правото ми на достъп до данните и адреса на администратора.

Запознат съм с изискванията към участниците, използващи он-лайн регистрация и отговарям на същите, като потвърждавам верността и истинността на предоставените от мен данни и информация. Известна ми е отговорността по чл.308, чл.309 и чл.316 от Наказателния кодекс на Република България за съставяне на документ с невярно съдържание, преправяне на съдържание на документ или използване на документ с невярно съдържание.

Декларирам, че ми е известна отговорността по член 313, ал.1 и ал.3, за потвърждаване на неистина или затаяване на истина в писмена декларация, съобщение или частен документ и изпратени по електронен път. Декларирам, че информацията, която предоставям, е с вярно и истинно съдържание, както и че съм едноличен автор на всички изявления, съдържащи се в този регистрационен формуляр. Декларирам също, че съм запознат и съм съгласен да спазвам общите условия на програмите във Великобритания, установените такси и срокове за плащане


Приемам общите условия
Моля въведете цифровия код по-долу*
Смени цифрите