Регистрация 2019

 

Моля, регистрирайте се и изберете презентацията, която искате да посетите. Ако няма обявена презентация, следете сайта ни за следващи срещи.

 

ВАЖНО: Възможна е само една регистрация за текущата година. За да си запазите място за презентация, моля да се регистрирате и след това да изберете дата от обявените. Може да запазите място само за една презентация. Ако сте запазили такова и желаете да го промените за друга, ви молим да се свържете с Централен офис – София.

 

Информация за предстоящи презентации не се предоставя по телефона.

 

Актуални новини ще бъдат добавяни и на Фейсбук страницата на програмата: www.facebook.com/brigadauk

 

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ НА АНГЛИЙСКИ

Полетата, отбелязани със знак * са задължителни

Personal Information / Лична информацияМоля, попълнете по паспорт/лична карта!

Моля, попълнете по паспорт/лична карта!

Моля, попълнете по паспорт/лична карта!

DD/MM/YYYY


Мъж / Male Жена / Female

Contact Information / Информация за контакт


 / 

 / Additional Information / Допълнителна информация


No Yes

No Yes

No Yes


No Yes

A B C D BE CE DE Ттб Ттм Ткт M

Tractor (Трактор) Forklift (Мотокар) Lorry (Камион с ремарке) Minibus (Минибус) Sprayer (Пръскачка) Agricultural/horticultural training (Диплома/квалификация в селското стопанство/градинарството)

DD/MM/YYYY

Agriculture / Селско стопанство Logistics / Логистика, складове Food processing / Обработка и пакетиране на храни Meat processing / Обработка и пакетиране на месо Butcher / Транжор Driver / Професионален шофьор
Mожете да изберете повече от едно

Заявка за презентация

ВАЖНО: Възможна е само една регистрация за сезона. Не се регистрирайте, ако няма да можете да посетите съответната презентация. Няма да можете да се регистрирате отново, ако пропуснете презентацията, за която сте се регистрирали. ДО СЪБЕСЕДВАНЕ НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ НЕРЕГИСТРИРАНИ УЧАСТНИЦИ.

Ако в момента няма зададена дата за презентация, моля попълнете регистрацията докрай, изпратете я и се свържете с наш офис за допълнителна информация.

Общи условия

Безусловно се съгласявам личните ми данни, име, пълно име на лице за спешен контакт, дата и място на раждане, пол, националност, гражданство, данни от свидетество за правоуправление на МПС, пощенски адрес, имейл адрес, предишна месторабота, дипломи и сертификати за квалификация, снимка, ЕГН, номер на лична карта/паспорт, свидетелство за съдимост, здравна информация, да се използват за попълване на документи за започване на работа във Великобритания от Ай Би Си Студентски Обмен ООД, ЕИК 130774305, адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60 ап. 1, регистрирано като оператор на лични данни с номер 112376, представлявано от Антон Тончев.

Безусловно се съгласявам личната ми информация, предоставена от мен на “Оператора”, да бъде: (1) включена в базата данни на “Оператора”; (2) да бъде обработвана от “Оператора” с цел започване на работа; (3) да бъде използвана от “Оператора” съгласно законовите разпоредби; (4) да бъде предоставяна на договорните партньори на “Оператора”, моя работодател или бъдещ работодател, с цел подбор и започване на работа в България или чужбина.

Декларирам, че съм уведомен/а за моите права по закона за защита на личните данни, а именно: право на информация, право на достъп до личната ми информация, правото да не предоставя информация, правото на достъп до съдебна процедура, правото на защита на личните данни и свободното пренасяне на тези данни. Ако желая да се възползвам от тези права, трябва да попълня писмено заявление и да го входирам в офиса на “Оператора” на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап. 1 или изпратя по пощата с обратна разписка на посочения адрес.

По моя лична писмена молба, входирана в офиса на Ай Би Си Студентски Обмен ООД или изпратена на адреса на “Оператора”: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап.1, “Оператора” се съгласява веднъж годишно без никакви такси да уведоми участника дали е обработил личните му данни, да ги коригира, блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни съгласно ЗЗЛД.

Декларирам, че съм:

  • Информиран/а, че моите лични данни се обработват съгласно разпоредбите на ЗЗЛД;
  • Информиран/а, че предоставената от мен информация е необходима за процеса на подбор и наемане на работа, и непредоставянето й, ще доведе до невъзможност на “Оператора” да обработи формуляра за участие;
  • Информиран/а, че предоставената от мен информация, ще бъде използвана от “Оператора”, неговите договорни партньори и потенциални работодатели с цел започване на работа във Великобритания;
  • Информиран/а, че предоставената от мен информация, ще бъде предоставена на договорни партньори на “Оператора” и в частност Великобритания.

Приемам общите условия
Моля въведете цифровия код по-долу*
Смени цифрите