fbpx

Процедура за кандидатстване

Процедура за кандидатстване


Процедурата за кандидатстване включва следните стъпки:

1. Всеки кандидат си насрочва дата за писмен тест и/или интервю на английски език.

2. Предоставяте на IBC CV/Resume.

3. IBC проверява дали сте подходящ/а за участие в програмата.

4. След като получите потвърждение, предоставяте на IBC следните документи:

Две снимки паспортен формат и една снимка в цял ръст.

Акт за раждане с превод на английски език.

Международен паспорт или лична карта.

Студентска карта (ISIC) или уверение.

ЕЗОК /Европейска здравноосигурителна карта/.

Копия от допълнителни документи и сертификати /ако притежавате такива/ за предишен опит и/или стаж, владеене на езици, компютърна грамотност, специални квалификации и др..

Попълнен формуляр за кандидатстване /предоставя се от IBC/.  

5. IBC изпраща пълния пакет до гръцката организация.

6. Имате право на избор измежду максимум 2 оферти, като преди да изпрати договора за стаж, съдържащ информация за конкретна работна позиция, стипендия, работно време, начална и крайна дата на работа и др., е възможно работодателят да проведе телефонно интервю.

7. Предоставяте предложението за стаж на университета за одобрение и подпис.

8. След подписване на договора организирате пътуването си.

 

Кога мога да участвам?

Програмата е целогодишна, но преобладават позиции с начални дати през май/юни/юли.

 

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави