fbpx

Необходими документи за участие

Необходими документи за участие

 

Разпечатана и попълнена на български език бланка за регистрация /регистрационна бланка може да изтеглите от ТУК/;

– Международен паспорт или лична карта – 3 копия на страницата с личните данни; ако предоставяте лична карта, трябва да копирате и двете й страни.

– Три /3/ снимки паспортен формат;

– 1 бр. оригинално уверение и едно копие, че сте студент, издадено и заверено от съответния университет /за студенти/. Уверението трябва да е преведено на английски език;

Копие от диплома/научна степен/сертификат за майсторство /за нестуденти/. Дипломата трябва да е преведена на английски език. Превежда се само частта съдържаща вашите имена и учебното заведение;

– Копие от придобити квалификации ако притежавате такива /Свидетелство за управление на МПС, мотокар и др./

– Копие на предишна работна карта и National Insurance Number, ако сте участвали в програмата преди.

* Забележка: Преводът на уверенията или дипломата за завършено образование НЕ е необходимо да бъдат легализирани, достатъчно е да са преведени от агенция за преводи.

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави