fbpx

Фермите

Фермите

Фермите, наемащи участници по ПССР, трябва да отговарят на определени условия:

 Всички фермери, които наемат участници по програма ПССР, трябва да бъдат регистрирани при ХОПС. 

– Фермите трябва да осигуряват квартира (обикновено във фермата) с необходимите помещения за пребиваващите участници (за която фермата може да събира скромна такса всяка седмица). Тази такса трябва да бъде съобразена с актуалните разпоредби на Борда за надниците в селското стопанство.

– ХОПС инспектира помещенията за настаняване всяка година, за да се увери, че се поддържат в съответствие със стандартите.

– От фермите се очаква да предоставят подходящ план за работа от 39 часа на седмица за всеки участник. Трябва да бъде отбелязано обаче, че в случай на непредвидени обстоятелства (например изключително лошо време, сезонни отклонения или намалено търсене на пазара), работата може да бъде по-малко от посоченото, за кратки периоди от време.

– За участниците в ПССР – работата, която може да бъде възложена на участниците, трябва да бъде сезонна и селскостопанска работа във фермерска или градинарска компания. Тя може да включва работа в цех за пакетиране, в който се пакетира само продукцията, произведена във фермата. 

– От фермите се очаква да ръководят дейността си според законодателството на Обединеното кралство, включително трудовото законодателството и законодателството, свързано със здравето и безопасността, и др.

– Участниците в ПССР се наемат пряко от фермера или градинаря и получават заплащането си директно от фермера или градинаря. ХОПС не е работодател.

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави