fbpx

Удръжки от заплатата и данъци

Удръжки от заплатата и данъци

Участниците в ПССР трябва да са подготвени, че върху заплатите им се начисляват някои удръжки. Те могат да включват всяко от следните пера:

 

1) Данък върху дохода

– Участниците трябва да го внасят от деня на постъпването си на работа в Обединеното Кралство.

 

Подробна информация относно данък общественото осигуряване и данък върху дохода е приложена към сертификата по ПССР.

Данъкът върху дохода подлежи на пълно или частично възстановяване.

 

2) Данък обществено осигуряване

ВСИЧКИ участници в ПССР се изисква да правят вноски за обществено осигуряване.

 

3) Такса за квартира – тя обикновено се удържа седмично и следва да бъде посочена във фиша за заплатата.

 

4) Депозит – повечето фермери и селскостопански производители, които предлагат настаняване във фермата, изискват от участниците да заплащат депозит за повреди, нанесени на помещенията и обзавеждането. Депозитите се възстановяват на участниците при напускане на фермата, в случай че не са нанесени щети и квартирата е почистена.

 

Всяка ферма изпраща на участниците подробна информация за всички удръжки, преди отпътуването им за Обединеното Кралство.

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави