fbpx

Продължителност на ПССР

Продължителност на ПССР

– Средният период на работа, предлаган на участниците, е 22-24 седмици. 

– Понякога се планира наемане на кандидатите на 2 работни места последователно.

Много е важно участниците да останат на работното си място във фермата за целия период от време, изискван от фермерите. 

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави