fbpx

Колко ще получавам и къде ще живея?

Колко ще получавам и къде ще живея?

Месечният доход на стажанта ще бъде достатъчен да покрие всички разходи по транспорт, храна и настаняване.

Бразилската организацията – спонсор на програмата предоставя възможност за настаняване в приемно семейство. Най-често стажантът бива настанен в двойна стая с друг член от семейството. Цената за настаняване варира, но не надвишава 30% от дохода на стажанта.

Ако студентите не одобрят предложената им от организацията квартира, биха могли да живеят в хотел или сами да потърсят варианти за настаняване, но на собствена отговорност и за своя сметка.

 

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави