fbpx

Повторно участие в ПССР

Повторно участие в ПССР

Участниците могат да кандидатстват по ПССР толкова пъти, колкото желаят. 

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на HOPS Labour Solutions, UK.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави