fbpx

Кой може да участва?

Кой може да участва?


За да участвате в програмата трябва:

– Да сте на възраст над 18 години.

– Да сте студент редовно обучение и учебната ви програма в университета да изисква практически стаж по специалността.

– Да владеете английски език на много добро ниво (Advanced Level) и да можете да докажете това чрез международно признат сертификат като TOEFL, Cambridge Advanced Certificate, IELTS. Ако участникът не притежава такъв сертификат, IBC провежда тест и устно интервю.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави