fbpx

Къде ще живея?

Къде ще живея?

 

Квартирата е по избор на кандидата – може да бъде осигурена самостоятелно или със съдействието на Стафлайн.

Настаняването обикновено е в къщи, хостели или ваканционни паркове в града в който ще работите или в съседен на него. Седмичният наем е между £50 – £70, с включени консумативи.

Първоначалната инвестиция по наемането на квартира може да възлиза на £230 –  £280, тъй като освен седмичния наем, се заплаща депозит и административна такса.

Когато фабриката/складът са отдалечени от мястото, в което живеете, се организира транспорт.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави