fbpx

Кой може да участва в програма за работа в хотелиерството?

Кой може да участва в програма за работа в хотелиерството?

 

За да участвате в програмата трябва:

– Да сте на възраст между 18 и 30 години.

– Да сте гражданин на страна от Европейския съюз.

– Да владеете английски език минимум на средно разговорно ниво (IBC и британската организация провеждат кратко устно интервю на всички кандидати).

– Да имате желание за работа в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на нашите партньори.

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави