fbpx

Данъци от Великобритания

Данъци от Великобритания

 

Необходими документи:

1. Оригинал от формуляр P45 заедно с копие, като си направите и допълнително копие за вас (това е форма, която се издава от работодателя  след приключване на работния период). Състои се от три части (parts 1, 2 and 3). Ако сте работили при повече от един работодател, за определен период от време и имате повече от една  P45 форма, ще са необходими и те. Такива случаи обикновено има, когато поради различни причини, са се наложили няколко трансфера.
Уточнение: Понякога тези документи пристигат директно при нас. В подобни случаи, ние ще направим нужното копие, което ще ви изпратим при поискване.
2. Оригинал на формуляр P60 заедно с копие като си направите и копие за вас. Този формуляр се изисква само в случай че сте започнали работа преди 6 април от дадена календарна година. В Обединеното Кралство тя започва на 6-ти април и завършва на 5-ти април следващата година.
3. Копие на личната карта.
4. Копие на постоянен National Insurance Number (NIN). Ако нямате издаден такъв номер, а имате P45 или P60 форма и удържани данъци, може да кандидатствате за връщането им, но тогава не гарантираме, че процедурата ще приключи успешно. В този случаи, ако решите да кандидатствате, трябва предварително да заплатите сумата от 25 GBP за обработката на документите (най – ниската такса) и ако данъците ви бъдат възстановени, доплащате разликата до сумата, дължима за услугата.
В повечето случаи от нашата практика, дори и без NIN, надвзетите данъци се връщат на кандидатите, но понякога от HM Revenue & Customs изискват задължително притежаването на постоянен NIN.
5. Номер на банкова сметка в британски лири в Първа Инвестиционна Банка.
 
Процедура за кандидатстване:

1. Свържете се с нас на taxhelpuk@gmail.com, за да заявите интерес към услугата по възстановяване на данъци от Великобритания.

2. Ние ще ви изпратим всички необходими документи (регистрационна форма, договор и други) като прикачени файлове в имейл.

Необходимо е:
–   Да попълните ясно и четливо регистрационната форма.
–   Да попълните и подпишете двата екземпляра на договора (единият остава за вас).
–   Да подпишете формите P85, 64–8, R38 на обозначените с Х места. Не въвеждайте никаква друга информация!
 
3. Разпечатайте попълнените бланки, заедно с всички останали документи, описани по–горе, и ги изпратете на следния адрес: Такс Хелп ООД, град Пазарджик – 4400, Централна Поща, Пощенска кутия 144 с препоръчано писмо, или ни ги предоставете лично, ако живеете в град, в който има наш офис.
 
4. Такс Хелп ООД подава документите в HM Revenue & Customs office като продължителността на обработката на документите и издаването на чек с възстановените данъци отнема обикновено между 6 и 14 седмици (този срок е приблизителен, като Такс Хелп ООД не се ангажира с точен срок поради това, че от HM Revenue & Customs в определени случаи могат да се забавят с обработката на документите или да изискат допълнителна информация).
 
5. Когато получим поименния ви чек, Такс Хелп ООД го осребрява от ваше име и ви превежда сумата по предоставаената банковата сметка в лири в Първа Инвестиционна Банка, като си удържа комисионната за извършената услуга плюс таксата за осребряване на чека. Ще бъдете уведомени за това чрез имейл.
 
Такси за обработка на документите:
25 GBP – ако удържаните данъци, посочени в P45 или P60 формата ви, са до 200 GBP.
45 GBP – ако удържаните данъци, посочени в P45 или P60 формата ви, са между 201 GBP и  500 GBP.
55 GBP – ако удържаните данъци, посочени в P45 или P60 формата ви, са над 501 GBP.


Такса за осребряване на чек
– 20 GBP

Ако имате някакви въпроси или желаете да получите допълнителна информация, може да ни пишете на taxhelpuk@gmail.com

Над 15 000 участници

Повече от 20 години

Програми в 8 държави