U1 форма за признаване на трудов стаж от Великобритания

 

Такс Хелп ООД е единствената компания, предлагаща тази услуга. Не е нужно да се редите на дълги опашки в НОИ или да обяснявате защо и как сте работили във Великобритания.
Само за 65.00 (шестдесет и пет) лева., ние ще ви спестим всичко това, а вие ще получите U1 формата си директно от нас.

 

За да се възползвате от тази услуга е нужно да следвате следната процедура:

1. Свържете се с нас на taxhelpuk@gmail.com, за да заявите интерес към услугата.

2. Ние ще ви изпратим всички необходими документи (регистрационна форма, договор и други) като прикачени файлове в имейл.
-   Регистрационна форма – попълнете четливо и ясно всички полетата, за които можете да дадете информация. Ако сте работили няколко години във Великобритания е особено важно е да разпечатате и попълните толкова регистрационни форми, колкото години сте работили. Напишете датата на започване и приключване на работния период за всяка година, както и името и адреса на фермата.
-   Договор за изпълнение на поръчката – разпечатайте договора в два екземпляра (единият остава за вас), попълнете вашите лични данни и се подпишете.
-   Формата СА 3916  –  при този формуляр е нужен само подпис на указаните с Х места (страница 4). Не попълвайте никаква друга информация!
-   Формата 64 –8 – при този формуляр е нужен само подпис на указаното с Х място. Не попълвайте никаква друга информация!
 
3. Подгответе следните документи:
-   Копие от формуляр P45. Състои се от три части (parts 1, 2 and 3). Ако сте работили при повече от един работодател за една година или ако сте работили няколко години (поредни или не след 2007) при един и същ или различни работодатели и имате няколко P45 форми, ще са необходими копия и от тях.
-   Копие на формуляр P60, ако сте започнали работа преди 6 Април от дадена календарна година.
-   Копие от последен платежен фиш (pay slip) за всяка година, ако сте участвал/а няколко години (поредни или не).
-   Копие на личната карта.
-   Копие на постоянен National Insurance Number (NIN).
 
4. Внесете сумата от 65.00 (шестдесет и пет) лева по следната банкова сметка: BG83 PIRB 8073 1602 9174 14 (Банка Пиреос) и направете копие на платежното нареждане.  
 
5. Пълният пакет събрани и попълнени документи, заедно с копието от платежното нареждане, трябва да ни изпратите на следния адрес: Такс Хелп ООД, град Пазарджик – 4400, Централна Поща, Пощенска Кутия 144 с препоръчано писмо или да ни го предоставете лично, ако живеете в град, в който има наш офис.
 
6. Такс Хелп ООД изпраща документите ви в националната служба по заетост във Великобритания, като продължителността на обработката на документите за издаване на U1 сертификат отнема обикновено между 6 и 16 седмици.  В редки случаи може да отнеме и повече време, ако се изисква допълнителна информация.
 
7. Такс Хелп ООД получава сертификата U1 от ваше име и ви уведомява за това на предоставената от вас електронна поща или телефон за контакт.
 
Важно! Ако не разполагате с някой  от горепосочените документи, не можем да се ангажираме с крайния резултат от процедурата по издаване на U1 сертификат. В такива случаи сами решавате дали да кандидатствате за издаване на U1 и да заплащате предварително таксата от 65.00 (шестдесет и пет) лева.
 
* Кандидатите, участвали в програмата няколко години (поредни или не), трябва да предоставят всички необходими документи за всяка съответна година.  Таксата за издаване на сертификат U1 е една, тъй като документът, който се издава е един, независимо, че сте работили няколко сезона във Великобритания.

 

Ако имате някакви въпроси или желаете да получите допълнителна информация, може да ни пишете на следния имейл адрес: taxhelpuk@gmail.com