IBC Exchange

Какво представлява програмата?

Програмата за платен стаж в САЩ - ITP (Internship Training Program) е предназначена за участници, които желаят да придобият практически опит по специалността, която изучават в университета или в която искат да получат професионална реализиция.


Стажантската програма е с максимална продължителност 18 месеца и дава възможност на участниците да усъвършенстват английския си език, да придобият незаменим международен опит и да създадат безценни контакти.


Участниците по тази програма нямат легално право да работят допълнително при друг работодател, както и да сменят работодателя си.