IBC Exchange

Какво представлява програмата?

Work France е програма, която дава възможност на младежи да работят във Франция за период от минимум 2 месеца.


Френската организация организира три интервюта за работа с работодатели в сферата на туризма и услугите, които участниците провеждат преди или след пристигане на територията на Франция.