Работа

 

КОНСУЛТАНТ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА – ГР. СОФИЯ

 

Отговорности:
- Продажба на всички услуги, предлагани от компанията – програми за работа и стаж в чужбина.
- Рекламиране и представяне на продуктите и услугите пред потенциални клиенти.
- Организация и обработка на документи за участие.
- Консултиране на клиенти в процеса на кандидатстване.
- Кореспонденция с клиенти на фирмата и с международните ни партньори.
- Повишаване качеството на обслужване на клиенти, активно отношение при разрешаване на възникнали проблеми.


Изисквания:

- Владеене на английски език минимум на ниво Upper-intermediate.
- Отлична компютърна грамотност – работа с MS Office, интернет, специализиран софтуер, поддръжка на корпоративна Фейсбук страница, Skype.
- Предишен опит на позиция, свързана с комуникация с клиенти и/или директни продажби.
- Умения за работа в екип.

- Опитът от участие в програми за обмен (WAT USA, селскостопански програми във Великобритания и др.) е препоръчителен.

Работно време:
Понеделник – петък: 09:30 – 18:30


Фирмата предлага:

- Постоянно възнаграждение и бонусна система, обвързана с постигнатите резултати.
- Интересна работа в динамичен, млад екип.
- Възможност за участие в някоя от програмите, предлагани от фирмата.
- Професионално развитие в сферата на туризма/управление на човешките ресурси.

Моля, изпратете актуална автобиография със снимка на HR@ibcbulgaria.com  

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.