Work and Travel USA

Регистрация WAT USA 2019

Candidate's personal information

 • *

  Enter as listed in your international passport.

 • *

  Enter as listed in your international passport.

 • *

  Enter as listed in your international passport.

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  /
 • *

Academic information

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

English language proficiency

 • *
 • *
 • *

Declaration

Безусловно се съгласявам личните ми данни, име, пълно име на лице за спешен контакт, дата и място на раждане, пол, националност, гражданство, данни от свидетество за правоуправление на МПС, пощенски адрес, имейл адрес, предишна месторабота, дипломи и сертификати за квалификация, снимка, ЕГН, номер на лична карта/паспорт, свидетелство за съдимост, здравна информация, да се използват за попълване на документи за започване на работа в Съединените Американски Щати от Ай Би Си Студентски Обмен ООД, ЕИК 130774305, адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60 ап. 1, регистрирано като оператор на лични данни с номер 112376, представлявано от Антон Тончев.

Безусловно се съгласявам личната ми информация, предоставена от мен на “Оператора”, да бъде: (1) включена в базата данни на “Оператора”; (2) да бъде обработвана от “Оператора” с цел започване на работа; (3) да бъде използвана от “Оператора” съгласно законовите разпоредби; (4) да бъде предоставяна на договорните партньори на “Оператора”, моя работодател или бъдещ работодател, с цел подбор и започване на работа в България или чужбина.

Декларирам, че съм уведомен/а за моите права по закона за защита на личните данни, а именно: право на информация, право на достъп до личната ми информация, правото да не предоставя информация, правото на достъп до съдебна процедура, правото на защита на личните данни и свободното пренасяне на тези данни. Ако желая да се възползвам от тези права, трябва да попълня писмено заявление и да го входирам в офиса на “Оператора” на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап. 1 или изпратя по пощата с обратна разписка на посочения адрес.

По моя лична писмена молба, входирана в офиса на Ай Би Си Студентски Обмен ООД или изпратена на адреса на “Оператора”: гр. София, бул. Васил Левски 60, ап.1, “Оператора” се съгласява веднъж годишно без никакви такси да уведоми участника дали е обработил личните му данни, да ги коригира, блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни съгласно ЗЗЛД.

Декларирам, че съм:

 • Информиран/а, че моите лични данни се обработват съгласно разпоредбите на ЗЗЛД;
 • Информиран/а, че предоставената от мен информация е необходима за процеса на подбор и наемане на работа, и непредоставянето й, ще доведе до невъзможност на “Оператора” да обработи формуляра за участие;
 • Информиран/а, че предоставената от мен информация, ще бъде използвана от “Оператора”, неговите договорни партньори и потенциални работодатели с цел започване на работа в Съединени Американски Щати;
 • Информиран/а, че предоставената от мен информация, ще бъде предоставена на договорни партньори на “Оператора” и в частност Съединени Американски Щати.

*