Work and Travel USA

Пътувай на кредит

 

Ако имаш нужда от допълнително финансиране, IBC може да съдейства чрез кредитиране, което сме договорили специално за теб.

Основни параметри на кредита:
- Валута – лева или евро.
- Максимален размер – до 15 000 лв или еквивалента в евро.
- Срок – до 8 години.
- Изгодни лихвени условия.
- Възможност за 4-годишен гратисен период, през който се погасяват само лихвите.
- Възможност за предсрочно погасяване.
- Без изискване за документи относно целта на кредита.
- Получаваш разплащателна сметка без месечна такса за обслужване.
- Възможност за интернет банкиране.