Work and Travel USA

Валидация в SEVIS

SEVIS представлява система от онлайн база с данни, реализирана от Държавния департамент на САЩ. В тази система се съхранява информация за всички участници по програма Work&Travel USA, които са решили да прекарат едно щуро и вълнуващо лято отвъд океана. Всеки участник трябва да фигурира в тази система, за да пребивава законно на територията на САЩ.

Едно от най-важните неща, които трябва да направиш при пристигане в Щатите, е да се валидираш в SEVIS системата.

Това е абсолютно задължително и трябва да стане не по-късно от 3 дни от датата ти на формуляр DS-2019 (за спонсор Greenheart Exchange).


Ако твоят спонсор е Greenheart Exchange,
регистрацията в SEVIS може да стане като влезеш в онлайн системата на Greenheart Exchange, използвайки личните си Username /потребителско име/ и Password /парола за достъп/, които си получил в имейл, изпратен автоматично от системата на Greenheart Exchange: https://geo.greenheart.org

Участниците трябва да се свържат с Greenheart Exchange /по телефон, имейл, в онлайн системата/ до 3 дни от пристигането си на територията на САЩ. Също така, участниците трябва да се валидират в SEVIS до 7 дни, считано от началната дата на формуляр DS2019.

Подробна информация за процедурата по валидиране в SEVIS системата можеш да разгледаш в секция Resources в личния ти профил в системата на Greenheart Exchange.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в рамките на около 7-10 дни след това, трябва периодично да влизаш в личния си профил, за да проверяваш дали статута ти е станал Active. Ако валидацията ти не е успешна, трябва незабавно да се свържеш със спонсора на твоята програма Greenheart Exchange на безплатния им телефон 1-866-684-9675;

 

Ако твоят спонсор е CHI (Cultural Homestay International), регистрацията в SEVIS може да стане по един от следните начини:
1) От сайта: www.sevis.org, където въвеждаш ФАМИЛИЯ и SEVIS номер (намира се върху баркода на твоя DS-2019 – ‘N’ и 10-цифрения номер след него), които ти позволяват достъп до системата. След това попълваш информация, включваща: 
- 11-цифреният номер на I-94 карта (получаваш го след като въведеш данните си на www.cbp.gov/I94); 
- адресът, на който ще живееш в САЩ (улица, номер, град, щат, zip/пощенски/ код); 
- информация за работодателя ти (име, адрес и телефони на компанията, която те е наела на работа); 
- твой активен имейл адрес (спонсорът ти трябва да има винаги актуална информация за контакт с теб). 
Веднага щом въведеш цялата информация, трябва да я съхраниш чрез бутон SAVE, след което да излезеш от системата с LOG OUT бутон. За радост, не е нужно да си компютърен специалист, за да направиш регистрацията си правилно.
2) Като изпратиш имейл с необходимата информация (изброена по-горе) до CHI на следния имейл адрес: CHIWT@CHINET.ORG
3) Да се обадиш до офиса на CHI на безплатния им телефон: 1-800-432-4643.
Подробна информация за валидацията в SEVIS можеш да откриеш и в Наръчника на участника (CHI Student Handbook) на страници 14-17. 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в рамките на около 7-10 дни след валидацията, трябва периодично да влизаш в системата SEVIS, за да проверяваш дали статута ти е станал Active. Ако валидацията ти не е успешна, трябва незабавно да се свържеш със спонсора на твоята програма CHI на безплатния им телефон 1-800-432-4643.


Ако твоят спонсор е ASPIRE
, регистрацията в SEVIS може да стане както следва:
Всеки един участник в програма Work and Travel USA трябва задължително да се валидира в система SEVIS, попълвайки т.нар. Arrival check-in. Това трябва да стане след като пристигнете на територията на САЩ.
За да направите това трябва да влезете на уебсайт www.aspireworldwide.org и да изберете бутона Arrival check-in (http://www.aspireworldwide.org/arrivalchekin_choose.php). В новопоявилия се прозорец, кликвате върху Work and Travel USA, след което попълвате цялата нужна информация. За целта ще ви бъде необходим номерът на вашия DS-2019, намиращ се в горния десен ъгъл на формуляра и започващ с ”N”.

 


ВАЖНО!!! 
- Валидиране в системата на SEVIS преди пристигане в САЩ е НЕВЪЗМОЖНО. 
- Ако ти се наложи да пристигнеш в САЩ по-късно от началната дата на твоя DS-2019, трябва незабавно да уведомиш IBC за очакваното закъснение, за да информираме спонсорите своевременно.
- Всеки участник в програма WAT USA е длъжен да се валидира в системата на SEVIS. Ако това не се случи в определения от спонсора срок, визата на участника ще бъде прекратена и той/тя трябва незабавно да се завърне в България. 
- Всяка промяна в адреса или местоработата на участника трябва да бъде отразена до 10 дни от настъпването на промяната в системата на SEVIS, ако това не се изпълни в срок, визата на участника ще бъде прекратена.
- Съгласно новите разпоредби на Държавния департамент на САЩ, всички J-1 WAT участници са длъжни да се свързват (тъй наречената процедура МЕСЕЧЕН Check-in) със своя спонсор по програмата всеки месец.

Тези новоприети мерки имат за цел да информират спонсора ви дали са настъпили промени във вашия адрес, месторабота и здравословно състояние. Дори да не са настъпили такива, сте задължени да се свържете със спонсора веднъж месечно.

IBC ви напомня, че неспазването на ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ МЕСЕЧЕН CHECK-IN със спонсора, може да доведе до прекратяване на вашата програма и виза! Ако това се случи, вие трябва незабавно да се завърнете в България и възможността да участвате отново в WAT USA програма ще бъде поставена под сериозен риск!