Платен стаж в САЩ

Процедура за кандидатстване

 

Self-Arranged ITP


1. Кандидатите попълват регистрационна форма в офис на IBC и си запазват дата за тест и интервю /на кандидатите, притежаващи сертификат за владеене на английски език се провежда само интервю/.

2. Одобрените участници заплащат депозит за участие и предоставят на IBC следните документи:

- Подписано предложение за стаж (тренировъчен план) от американска компания. Предложението трябва да е попълнено на специална бланка, която можете да изтеглите тук: DS 7002 Training Plan Form;

- Попълнен и подписан от американската компания договор за сътрудничество със CHI/предоставя се предварително от IBC/;

- Попълнен апликационен формуляр /предоставя се предварително от IBC/;

- Сертификат за владеене на английски език /ако притежавате такъв/;

- Мотивационно писмо на английски език /Cover Letter/, описващо причините за желанието ви да участвате в програмата, както и предишен опит, свързан с образованието ви;

CV/Resume на английски език;

2 Препоръки на английски език от работодател и/или преподавател;

снимки паспортен формат;

- Копие от международен паспорт;

- Академична справка или диплома, посочваща всички изучавани предмети към момента на кандидатстване /с превод на английски език/;

- Ако кандидатът е завършил преди повече от 1 година, трябва да предостави доказателство, че има минимум 1 година практически опит в областта;

- Ако кандидатът не е завършил специалността, по която иска да стажува, трябва да предостави доказателство, че има минимум 5 години практически опит в областта;

3. IBC изпраща пакета с документи до CHI и очаква тяхното одобрение и потвърждение на тренировъчния план.

4. CHI обработва документите и изпраща потвърждение.

5. Участникът заплаща остатъка от програмната такса и такса SEVIS, след което CHI издава формуляр DS-2019.

6.  Кандидатът получава потвърждение от IBC, че формуляр DS-2019 е изпратен от CHI и подготвя пакет документи за кандидатстване за виза.

7. IBC заедно с кандидата насрочва дата и час за визово интервю, на което кандидатът се явява лично в Американското консулство.

8. След издаване на виза от типа J-1, участникът организира с помощта на IBC пътуването си.

 

II. CHI Arranged PAID ITP и Hospitality Management PAID ITP


1. Кандидатите попълват регистрационна форма в офис на IBC и си запазват дата за тест и интервю /на кандидатите, притежаващи сертификат за владеене на английски език, се провежда само интервю/.

2. Одобрените участници предоставят мотивационно писмо /Cover Letter/ и CV/Resume на английски език.

3. IBC прави запитване към CHI (Американската организация-спонсор на програмата) и проверява дали сте подходящ/а за участие в програмата.

4. След като получите потвърждение, заплащате депозит за участие и предоставяте на IBC следните документи:

- Попълнен апликационен формуляр /предоставя се предварително от IBC/;

- Сертификат за владеене на английски език /ако притежавате такъв/;

2 Препоръки на английски език от работодател и/или преподавател;

3 снимки паспортен формат;

- 2 снимки в работна обстановка;

- Копие от международен паспорт;

Академична справка или диплома, посочваща всички изучавани предмети към момента на кандидатстване /с превод на английски език/;

- Ако кандидатът е завършил преди повече от 1 година, трябва да предостави доказателство, че има минимум 1 година практически опит в областта;

- Ако кандидатът не е завършил специалността, по която иска да стажува, трябва да предостави доказателство, че има минимум 5 години практически опит в областта;

- Всякакви сертификати и уверения, доказващи квалификацията на участника.

5. IBC изпраща пакета с документи до CHI.

6. Процедурата по търсене на подходяща стажантска позиция от CHI отнема от 2 до 6 месеца /около 2-4 месеца за Hospitality Management ITP/. Възможно е преди това да бъде организирано интервю между кандидата и приемащата компания.

7. Участникът заплаща остатъка от програмната такса и CHI издава формуляр DS-2019.

8.  Кандидатът получава потвърждение от IBC, че формуляр DS-2019 е изпратен от CHI и подготвя пакет документи за кандидатстване за виза.

9. IBC заедно с кандидата насрочва дата и час за визово интервю, на което кандидатът се явява лично в Американското консулство.

10. След издаване на виза от типа J-1, участникът организира с помощта на IBC пътуването си.

 

» Начална дата за записвания: програмата е целогодишна