Платен стаж в САЩ

Области, в които можете да стажувате

1. Изкуство и култура;

2. Информационна техника и технологии;

3. Медии и Комуникации;

4. Здравеопазване (без работа с пациенти, извършване на манипулации или поставяне на диагнози);

5. Образование, Социални науки, Библиотечно дело, Социално дело;

6. Мениджмънт, Бизнес, Търговия, Маркетинг, Финанси, Хотелиерство и Мениджмънт в хотелиерския бизнес;

7. Природни науки, Технически и инженерни науки, Архитектура, Математика, Промишлени специалности;

8. Публична администрация;

9. Селско стопанство, лесовъдство и рибовъдство;

10. Право.

Областите, в които участниците НЯМАТ право да стажуват са:

1. Детегледачки, камериерки, домашни помощници;

2. Ръководители или помощен персонал в детски лагери;

3. Медицински персонал, извършващ манипулации или дейности, свързани с поставяне на диагнози, лечение или предписване на лекарства на пациенти;

4. Екипаж на кораб или самолет.