Платен стаж в САЩ

Кой може да участва?

За да участвате в програмата, трябва:

- Да сте на възраст между 22 и 35 години;

Да сте студент в специалността, по която искате да стажувате;

ИЛИ

Да сте млад специалист, завършил преди не повече от 12 месеца, търсещ възможност за допълнително професионално усъвършенстване по специалността;

- Ако сте завършил преди повече от 12 месеца, е необходимо да имате минимум 1 година практически опит в сферата на образованието си;

Ако образованието ви не съвпада със специалността, по която искате да стажувате, е нужно да имате минимум 5 години професионален стаж в съответната област;

Да владеете английски език на много добро ниво (Advanced Level) и да можете да докажете това чрез международно признат сертификат като TOEFL, Cambridge Advanced Certificate, IELTS. Ако участникът не притежава такъв сертификат, IBC провежда тест и устно интервю.