Платен стаж в САЩ

Какво представлява програмата?

Програмата за платен стаж в САЩ – ITP (Internship Training Program) е предназначена за участници, които желаят да придобият практически опит по специалността, която изучават в университета или в която искат да получат професионална реализиция.

Стажантската програма е с максимална продължителност 18 месеца и дава възможност на участниците да усъвършенстват английския си език, да придобият незаменим международен опит и да създадат безценни контакти.

Участниците по тази програма нямат легално право да работят допълнително при друг работодател, както и да сменят работодателя си.