Work & Travel Франция

Процедура за кандидатстване


Процедурата за кандидатстване включва следните стъпки:

 

1.Кандидатът предоставя на IBC следните документи:

- Попълнен формуляр за кандидатстване /предоставя се от IBC/.

- Подробно CV/Resume на френски език (със снимка).

- Мотивационно писмо на френски език /Lettre de motivation/ до потенциален работодател, описващо предишен опит, образование, компетенции.

- Мотивационно писмо на френски език /Lettre de motivation/ до френската организация, описващо мотивацията ви за участие, както и конкретните ви очаквания от програмата.

- Една (1) снимка в цял ръст.

- Копие от информационната страница на международния ви паспорт;

- Акт за раждане, преведен на френски език.

- Копие от здравна застраховка /ЕЗОК карта/.

- Копие от международно признат сертификат за владеене на френски език (ако притежавате такъв).

2. IBC организира дата и час за повеждане на кратко интервю с френската организация.

3. След като получите одобрение от френската организация на база на предоставените документи и краткото интервю, заплащате таксата за участие.

4. Френската организация ви осигурява интервюта с потенциални работодатели (преди или след пристигане във Франция).

5. Провежда ви се предварителна ориентация и организирате с помощта на IBC пътуването си.

 

Кога да кандидатствам?

» Начална дата за записвания: целогодишно

» Краен срок: поне 1 месец преди планираното пристигане във Франция