21.10.2011

Work & Travel Франция

Къде ще работя и колко ще получавам?


Обикновено работните позиции са в сферата на туризма и услугите /хотели, ресторанти, магазини, курорти/.

Заплащането на подобни позиции не пада под 9.67 на час (от януари 2016), което е минималната ставка за страната. Работната седмица е 35 часа, а в сферата на туризма – около 38-40 часа.