21.10.2011

Work & Travel Франция

Кой може да участва?

За да участвате в програмата, трябва:

- Да сте на възраст между 18 и 26  години.

- Да владеете френски език минимум на средно говоримо ниво.

- Да сте адаптивен/а, с желание за работа и силна мотивация за успех.

- Предпочитат се кандидати с някакъв работен опит в следните сфери: хотелиерство, ресторантьорство и туризъм.

- Да разполагате с достатъчно средства при пристигане във Франция (около €1500), за да можете да покривате ежедневните си разходи за транспорт, храна и квартира докато получите първата си заплата.