Work & Travel Гърция

Колко струва програмата и какво включва?

 

 

Work & Travel Greece

 €199


Програмната такса включва:

 

- Подготовка на кандидатурата ви за участие в програмата.

- Една оферта за стаж в сферата на туризма.

- БЕЗПЛАТНА храна и квартира.

- Подкрепа от страна на гръцката организация през целия престой.

- Транспорт от/до хотела /в случаите, когато квартирата не е в непосредствена близост/.

- Сертификат за успешно приключена програма;

- Съдействие от IBC при организиране на пътуването.

 

Програмната такса НЕ включва:

- Здравна застраховка за периода /ако не притежавате Европейска здравноосигурителна карта ЕЗОК/.

- Джобни пари.

*Приложими са ограничения. Подробности можете да получите в офис на IBC.