Work & Travel Гърция

Кой може да участва?

 
За да участвате в програмата, трябва:

- Да сте на възраст между 18 и 30 години.

- Да сте студент редовно, задочно или дистанционно обучение.

или

- Наскоро дипломирал се студент, стига университетът ви да препоръча такъв стаж.

- Да владеете англиийски език на добро ниво.

- Да имате подходящо образование /Туризъм, Хотелски мениджмънт, Хотелиерство и ресторантьорство или сходно/.

- Владеенето на допълнителен език /гръцки, френски, немски, руски и др./ е предимство, но не е задължително условие.