Работа във Великобритания

Кой може да участва?

 

За да участвате в програмата трябва:

- Да сте на възраст 18 навършени години към датата на пристигане във Великобритания.

- Да сте в добро психическо и физическо здраве.

- Да имате готовност да останете във Великобритания за периода, който се изисква от работодателя ви.

- Да сте гражданин на страна от Европейския съюз.

- Всички кандидати трябва да имат активен ЛИЧЕН email адрес, който трябва да посочат в заявлението за кандидатстване.

- За позиции в хотелиерството и ресторантьорството се изисква минимум средно разговорно ниво на английски език.

 

 

 

Информацията в този сайт се предоставя от името и за сметка на нашите партньори.