Платен стаж в Нова Зеландия

Продължителност на програмата


Стажантската програма е с продължителност от 6 месеца с възможност за удължаване до 12 месеца след започването на стажа.