Платен стаж в Нова Зеландия

Области, в които можете да стажувате


Тъй като преобладават стажантски позиции в сферата на Туризма и Хотелиерството, програмата е подходяща предимно за студенти в специалности: Туризъм, Хотелиерство и ресторантьорство, Хотелски мениджмънт, Бизнес администрация в туризма, Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството или сходни.